MERIDIES

Meridies development a.s., IČO: 10924311
se zabývá profesionální správou nemovitého majetku,
pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Dceřiné společnosti Meridies development a.s.:
MERIDIES alfa s.r.o., IČO: 10976736
MERIDIES beta s.r.o., IČO: 10978763
MERIDIES gama s.r.o., IČO: 11683007
MERIDIES delta s.r.o., IČO: 11683155
MERIDIES kappa s.r.o., IČO: 11684313
MERIDIES sigma s.r.o., IČO: 11684691